Meetups för dig som har ett brinnande intresse om allt Digitalt!

Talks är serie kostnadsfria event, där vi träffar olika företag som pratar om digital marknadsföring och presenterar intressanta cases.

I samverkan med Altitude Meetings kommer dessa event äga rum en gång i månaden vid Malmös nya mötesplats – Studio. Evenemangen är gratis att delta och öppen för alla.

Alla talks kommer att läggas på en nivå så att alla kan engagera sig i de diskuterade ämnena. Datum & tider samt information om invalda talare och ämnen, kommer framställas inom kort.

Huvudsyftet med dessa Meetups är att skapa en kontaktyta för företag i regionen, utbilda och nätverka med personer som har ett brinnande intresse om allt Digitalt!