SEO för VD’n

Google är en av de absolut viktigaste marknadsföringskanalerna för svenska företag. 2016 spenderande svenska bolag över 5 mdkr på att synas högre på Google. I denna föreläsning kommer vi fokusera på hur du som VD ska ska agera för att ditt företag ska nå hållbara och långsiktiga resultat via SEO. Rätt hanterat är SEO en av de marknadsföringskanaler som kan ha störst påverkan på ett företags lönsamhet och tillväxt för både B2B och B2C-företag. 

Ett urval av kursmomentet: 

• Grundläggande förståelse för SEO 

• In-house vs. outsourcat, vad är fördelarna respektive nackdelarna  

• Hur ska du beräkna värdet av dina placeringar på Google 

• Hur strukturerar ni ert SEO-arbete för att optimalt understödja ert företags tillväxt och lönsamhet

• Hur bygger ni varumärke via SEO 

• Hur rekryterar ni fler kunder med hjälp av SEO

• Hur beräknar ni vilka investeringar som behövs för att nå era mål 

ALLMÄN INFO

Max antal personer: 10
Datum: 30 mars
Tid: 09:00-12:00
Plats: RankTrail
Adress: Adelgatan 21, Malmö
Kursledare: Gustav Haag
Ordinariepris: 3 900 kr
IIF-pris: 1 900 kr
BOKA KURS