Nils Leckström är designer på den digitala byrån Odd Hill – där han arbetar i gränslandet mellan design och teknik, och bryggar det gap som ofta uppstår mellan koncept och utveckling i en digital produktion. Med en bakgrund inom grafisk design har Nils även kombinerat detta med ett fokus på utveckling och hur en kan utnyttja båda medierna till sin fulla potential i ett digitalt landskap.
 
I sin föreläsning tillsammans med kollegan Ola Frick berättar Ola om hur man kan arbeta med Design Sprint. Konceptet som bl.a används av Google, Airbnb och Lego är en strukturerad och effektiv problemlösningsmetod som riktar in sig på utmaningen och problemet, och tar detta från idé till testad design på kort tid.