Michelle Nordqvist arbetar som projektledare och marknadsansvarig på den digitala byrån Odd Hill. Med en bred bakgrund inom försäljning, marknadsföring och CRM på såväl kund- som byråsidan har hon en djup förståelse för vad som driver affären. Michelle gillar att jobba datadrivet och har ståndpunkten att allt kan och bör mätas. Med hjälp av analys och kartläggning arbetar hon användarfokuserat och med resultat i fokus, allt för att det ska bli så bra som möjligt för kunden och kundens kund.

I sin föreläsning berättar Michelle hur man kan arbeta med Design Sprint. Konceptet som bl.a. används av Google, Airbnb och Lego är en strukturerad och effektiv problemlösningsmetod som riktar in sig på utmaningen och problemet, och tar detta från idé till testad prototyp på kort tid.