Detaljerat program
09:00-09:30
Which Social Media Platforms Really Matter For Your Business?
TEMA: Sociala Medier

Traditionally we think of social media as Facebook, Twitter, Instagram, and so on. But what about Fortnite, Twitch and Reddit? Over the years the definition of ”social media” has become quite broad and the platforms nuanced. Companies feel the pressure to be everywhere and in the end it’s getting them no where. In this session we will break down what type of content performs best for your product or service based on the platforms, and where you should be to achieve to your business goals based on your industry.

09:30-10:00
Take your Facebook advertising to the next level with Dynamic Creative Ads
TEMA: Facebook – annonsering

Regular Facebook ads require lots of work in order to test the most efficient variant. Dynamic creative ads, on the other hand, automatically randomizes the ad variations for you, making it easier to show the most relevant ads to the relevant people. Martin Molt Ipsen – Social Media Specialist at GORM Agency – will guide us through this process and present best practices on how to succeed with the format.

10:30-11:00
Get Messenger Marketing working for your business
TEMA: Facebook – annonsering

Messenger has become one of the most powerful communication apps of all time. Boasting over one billion monthly active users there is a good chance your target audience are not only on Messenger, but using it everyday. Facebook has now developed a suite of tools to allow businesses to tap into this audience and advertise through Messenger. This is incredibly exciting and offers a world of opportunities for every business no matter what market you’re in. Jordan will guide us in how to make full use of this new way to connect with your customer base! 

11:00-11:30
Influencer Marketing – From Who to How!
TEMA: Influencer Marketing

Ruby Jankkila kommer under denna föreläsning gå genom olika strategier och koncept för Influencer Marketing samt belysa varför det är viktigare med ”hur” man jobbar med Influencer Marketing, snarare än med ”vem”! 2019 kommer innebära ett år med 360 solutions för influencers där dessa delar har större betydelse än någonsin! 

11:30-12:00
Skryt eller storytelling – en föreläsning du lär komma ihåg
TEMA: Brand /Storytelling

För att synas och sticka ut behöver du göra en enda sak. Ge mig en vrålstark anledning att älska dig – inte hundra anledningar till varför du är en ganska okej person på ett halvdant företag med ett genomsnittligt erbjudande. I korthet handlar storytelling om att skapa berättelser som berör. Att ta fram innehåll och budskap där du väver in känslor och mänsklighet. Den här föreläsningen visar dig hur du använder storytelling för att levandegöra varumärket och bygga historier utifrån värderingarna.

13:00-13:30
Breakout Session 1 – Domännamn och varumärken- huvudrollerna för att ditt företag ska överleva den digitala framtiden
TEMA: Domännamn /varumärken /säkerhet

Dotkeeper och AWA delar med sig av sina bästa tips på hur företag bör hantera sina varumärken och domännamn som verktyg för att nå sina mål på bästa sätt. Om ditt varumärke skyddas och tas om hand i ett större affärssammanhang kan detta öka ditt bolagsvärde. Läs mer här >>

13:00-13:30
Breakout Session 2 – Bygg för röstassistenter
TEMA: SEO /TECH

Nu när Alexa, Siri och Google Assistant växer sig allt större är den klassiska säljtratten på väg att bli inaktuell. Hur kan du nå kunder som går direkt från attention till action, utan att spendera tid med att jämföra olika varumärken på webben? Vilka nya möjligheter öppnar upp sig med röststyrda gränssnitt? Måste allt byggas om från grunden?

13:00-13:30
Breakout Session 3 – Måste vi verkligen ändra på ALLT i en digital transformation?
TEMA: Digital Transformation

Att digital transformation innebär förändringar har de flesta av oss insett. Och vi översköljs av olika metoder och begrepp som lovar en ljus, digitaliserad framtid för vår verksamhet. Men vad innebär det egentligen att gå igenom de förändringar som krävs för att dra nytta av digitalisering och automatisering? Och vad kostar det?

I vår föreläsning delar vi med oss av bland annat:

– Design thinking och tjänstedesign – vad har det med digitalisering att göra?
– Utmaningar i förändringsresan på verksamhetsnivå, teamnivå och individnivå
– Vad utmärker en bra förändringsledare?
– Tips på förändringar du kan göra redan idag

michael wahlgren grundare Pineberry
13:30-14:00
SEO Trender 2019 som du kan tillämpa direkt
TEMA: SEO-trender

Googles algoritmer uppdaterar sig hundratals gånger varje år. Vilka av dessa förändringar spelar roll på riktigt? Ofta handlar trendspaning om saker som kanske kommer spela en viktig roll i framtiden. Men i denna föreläsning tar Michael upp SEO-trender som är användbara redan 2019.

Karolina Wallin Brorsson ProToSell
14:00-14:30
Hur du bemästrar det nya försäljnings och kommunikationslandskapet
TEMA: Marknad, Sälj & Kommunikation

Karolina, marknadsförings- och försäljningsexpert, levererar fakta och förklarar hur artificiell intelligens alltmer påverkar alla som arbetar med marknadsföring och försäljning, men också hur man navigerar i en tid där äkthet och transparens är avgörande för att vinna kundernas förtroende.

15:00-15:30
Framtidens marknadsavdelning – 7 framgångsfaktorer!
TEMA: Marknadsavdelning

Det undgår ingen att marknadsavdelningen jobbar på ett annat sätt idag jämfört med tidigare. Men varför lyckas några bättre än andra? Hur bör man organisera sig och vad måste man tänka på? Vilka är de vanligaste fällorna och vilka är de lägst hängande frukterna? Magnus och Mattias ge en mycket underhållande föreläsning kring framtidens marknadsavdelning. Läs mer här >>

Jonna Ekman KIT
15:30-16:00
Skapa en högkvalitativ videonärvaro i sociala kanaler
TEMA: Rörlig bild /Sociala Medier

Under den här föreläsningen inspirerar Jonna Ekman dig till att helt tänka om kring din videostrategi. Hon guidar dig också rätt i praktiska frågor, som vilka format man ska välja för olika kanaler, hur du skriver rätt manus och på vilka sätt video skapar värde för din organisation. Läs mer här >>

16:00-16:30
Så vässar du till kreativiteten i din marknadsplan
TEMA: Marknadsföring /kreativitet

Felicia Östman och Emelina Seppänen pratar om vikten av att sätta upp kampanjer som skapas utifrån ett kreativt innehåll som sticker ut i övrig media. Hur kan man som företag slå igenom med sitt varumärke och skapa content som förmedlar en känsla och ett innehåll som relaterar. Hur bygger man sitt varumärke och hur kan man se genomslagskraften?


Moderatorn avrundar dagen ca 16:30…

Boka din biljett nu!