Towa Jexmark – Capio Go

Towa Jexmark Capio Go

Towa Jexmark är specialistläkare och har erfarenhet från ledande befattningar inom hälso- och sjukvården. Sedan 2017 leder hon Capio Go, ett nystartat affärsområde inom Capio, som erbjuder digitala vårdtjänster i nära samarbete med Capios andra verksamheter. Arbetet drivs under parollen ”digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs”. Towa brinner för att utveckla och digitalisera den svenska vården – alltid med patienten i centrum

Om Capio Go:

Capio GO är en del av Capio-koncernen, ett av Europas ledande hälso- och sjukvårdsföretag. Capio har utvecklat den svenska vården sedan 1994 och driver idag bland annat närmare 90 vårdcentraler från Umeå i norr till Malmö i söder. Vi vill erbjuda en ökad tillgänglighet och service för dig som är i behov av vård och kompletterar därför vår fysiska vård med vår digitala vårdmottagning. Digital vård när det är möjligt, fysisk när det behövs. För bästa möjliga livskvalitet..

Föreläsning:

Hållbar digitalisering, så förändras svensk sjukvård. Digitalt när det är möjligt, fysiskt när det behövs.

Digitalisering förändrar branscher och sjukvården är inget undantag. Samtidigt finns en oro för onödigt vårdsökande och bristande patientsäkerhet. Towa och Sören delar med sig av insikter, lärdomar och erfarenheter om vad som krävs för en branschoberoende hållbar digitalisering, hur det blir en del av befintligt ekosystem och hur vi förändrar organisation och arbetssätt.