Kate Plaskonis – MINE

Kate Plaskonis MINE

Kate Plaskonis jobbar med utvärdering, strategiutveckling och rådgivning till företag som vill expandera med hjälp av kulturell intelligens och hållbar utveckling. Som marknadschef på MINE skapar Kate mötesplatser för näringslivet, offentlig, idéburen sektor och kompetens från hela världen, genom föreläsningar, workshops, nätverk och utbildningar. 

Kate har en gedigen erfarenhet med affärsutveckling, marknadsstrategi och relationsmarknadsföring med fokus på Employer branding och diversity. Hon är verksam i ett antal EU projekt som syftar till att få arbetsgivare att ta tillvara på obegränsade möjligheter med mångkulturellt samhälle.  

Utöver sin yrkesroll arbetar Kate som informatör för Globala målen, en del av det kommunikationsarbete som United Nations Development Program bedriver runt om i Sverige. Hon utbildar skolor, näringsliv och andra organisationer i implementering och genomförande av Agenda 2030.

MINE är Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet, för med större mångfald följer såväl ekonomisk tillväxt som verksamhetsutveckling. Detta är något som många verksamheter är medvetna om. Hur det rent praktiskt går till att utveckla en inkluderande organisation är däremot inte alltid lika enkelt. Därför finns MINE. Över 75 privata och offentliga arbetsgivare använder MINEs kompetens, metoder, verktyg och erfarenheter för att utveckla sina organisationer att bli modigare och använda sig av affärsnyttan med inkluderande ledarskap och mångfald på arbetsplatsen.

FÖRELÄSNING 

#Diversifyordiehur kan mångfaldssmart marknadsföring ta varumärket till nästa nivå?
Ett företag som medvetet satsar på diverse marketing kan bidra till sin lönsamhet i form av stärkt varumärke, ökad försäljning och nya marknadsmöjligheter. Men hur gör företag för att anpassa sin marknadsföring och kommunikation, utan att hamna i fallgropar av traditionella stereotyper?

Kate Plaskonis, marknadschef på MINE, kommer att prata om vikten av att jobba strategiskt med mångfald i verksamhets kommunikation och marknadsföring samt hur företagsledare kan hitta nya och annorlunda tankebanor för att utvecklas. Kate kommer att visa aktuella exemplar på hur företag speglar sin kundkrets och ge konkreta verktyg till en framgångsrik implementering av diverse marketing.