Karolina Wallin Brorsson ProToSell

Karolina Wallin Brorsson

Karolina Wallin Brorsson är VD på ProToSell, flerfaldig Gasell-företagare och starkt engagerad i frågor kring framtidens försäljning och entreprenörskap. Karolina är också styrelseordförande i edtech-bolaget StudyBee, och arbetar i styrelserna i Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst och Styrelseakademien Skåne.

Föreläsning: Så navigerar du genom det nya försäljnings och kommunikationslandskapet 2019

Artificiell intelligens och avancerade algoritmer påverkar vår verksamhet mer och mer för varje dag. Under 2019 kommer AI att demokratiseras och bli tillgänglig för alla, driva oss i försäljning och marknader för att uppfylla de nya villkoren.

Karolina, marknadsförings- och försäljningsexpert, levererar fakta och förklarar hur artificiell intelligens alltmer påverkar alla som arbetar med marknadsföring och försäljning, men också hur man navigerar i en tid där äkthet och transparens är avgörande för att vinna kundernas förtroende.

https://protosell.se