Jonna Ekman KIT

Jonna Ekman är djupt rotad i berättandet och journalistiken och skrev sina första rader i åländska nöjestidningen XIT. Via reporter-, redaktörs- och projektledarroller på bl a Ålandstidningen, Expressen, TV3 och Aftonbladet har hon fått bekräftat att bra innehåll är bra innehåll, oavsett avsändare. I dag är hon marknadschef hos digitala publicisten KIT.

KIT är en digital publicist som förklarar och ger perspektiv på sammanhangen, trenderna och händelserna som formar vår tid. 

https://kit.se