Stefan Strömquist

Stefan Strömquist, Chief Strategy Officer, NetRelations

Stefan brinner för att skapa nytta och mätbara effekter med strategiska lösningar för både slutkunder, verksamhet och medarbetare. Med lång erfarenhet av både strategiska verksamhetsnära och djupa tekniska ansvarsroller skapar han upplevelsestrategier med samvärde i fokus baserat på de faktiska behoven hos slutkunderna, verksamheten i stort och de medarbetare som arbetar där.

Som strateg strävar jag efter att realisera potentialen att implementera lösningar och arbetssätt som ökar effektiviteten och produktiviteten både för verksamheten och medarbetarna, och som ger slutkunderna en bättre upplevelse. Att med strukturerade och designmässiga metoder skapa innovativa lösningar, och samtidigt skapa delaktighet för alla intressenter är en nyckel för att tillsammans lyckas realisera något som håller strategiskt och långsiktigt.

netrelations