Stefan Strömquist

Stefan Strömquist, Chief Strategy Officer, NetRelations

Stefan brinner för att skapa nytta och mätbara effekter med strategiska lösningar för både slutkunder, verksamhet och medarbetare. Med lång erfarenhet av både strategiska verksamhetsnära och djupa tekniska ansvarsroller skapar han upplevelsestrategier med samvärde i fokus baserat på de faktiska behoven hos slutkunderna, verksamheten i stort och de medarbetare som arbetar där.

Som strateg strävar jag efter att realisera potentialen att implementera lösningar och arbetssätt som ökar effektiviteten och produktiviteten både för verksamheten och medarbetarna, och som ger slutkunderna en bättre upplevelse. Att med strukturerade och designmässiga metoder skapa innovativa lösningar, och samtidigt skapa delaktighet för alla intressenter är en nyckel för att tillsammans lyckas realisera något som håller strategiskt och långsiktigt.

08:00-08:30 Frukostseminarium

Där kunder och verksamhet möts och magi uppstår

Värdet av ditt varumärke sitter mycket i den upplevelse som du ger dina kunder. En upplevelse som är summan av hur du möter kunden och vilken service du ger kunden, oavsett kanal eller tillfälle. För att dina medarbetare ska ha rätt förutsättningar att skapa fantastiska kundupplevelser behöver dom själva en bra upplevelse av tjänsterna i den digitala arbetsplatsen. Att kunna samarbeta, kunskapsdela och fostra idéer utan begränsningar är lika viktigt som tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt för att ge kunderna bättre service och support.

Förståelsen av hur dessa interna och externa flöden och beteenden samverkar, samt hur, var och när dom skapar värde för verksamheten ger oss möjlighet till att göra rätt prioriteringar och skapa värde om håller över tid. Den sammanlagda upplevelsen avgör kvaliteten på helheten och värdet för både slutkund, medarbetare och verksamhet.

Under morgonen får du alltså inte bara en god frukost. Du får även matnyttiga tankar och good practice för ett strategiskt arbetssätt som har både slutkund, medarbetare och verksamheten i fokus serverade av NetRelations Chief Strategy Officer Stefan Strömquist.

netrelations