Simon Beyer

Simon Beyer är Chief Strategy Officer på Ingager. Han är en flitigt anlitad föredragshållare inom digital transmission och framtiden för sociala medier i Sverige. Simon arbetar med att förstå den digitala utveckling som sker runt om i världen för att sedan konkretisera detta till genomförbara actions för varumärken på den europeiska marknaden. Under de senaste nio åren har Simon arbetat med strategi- och marknadsfrågor inom företag som Google, Philips och Bonnier. Vidare är Simon kursansvarig för kursen Digital Marknadskommunikation på Berghs School of Communication.

Ingager är en fullservicebyrå som skapar resultat åt sina uppdragsgivare på Facebook och Instagram. Baserat på data och erfarenhet från 50 marknader och över 100 uppdragsgivare skapar Ingager innehåll, optimerar räckvidd och säkerställer att närvaron på Facebook-plattformen genererar positiv ROI, dvs försäljning. Ingager har en komplett organisation, med alla resurser inhouse, baserad i Stockholm, Oslo och Berlin.

Föreläsningen arrangeras och sponsras av Digitala Strateger i Sverige. Sveriges största LinkedIn-grupp för digitala strateger

ingager