Maria Gester – ByBrick

Maria jobbar som Head of Social Media på byBrick Insights, där hon jobbar med strategi och taktik för både organisk och köpt aktivering, för såväl stora som medelstora och små företag. Hon agerar även coach och stöd för företag som har egna sociala team. Hon driver en blogg om sociala medier och har haft artiklar publicerade på bland annat Internetworld. Utsedd till en av Sveriges främsta inom sociala medier och föreläser även internationellt i ämnet. Maria har erfarenhet av att arbeta med både globala varumärken och mindre, på lokal nivå.

Föreläsning – Från datadrivet till Insiktsdrivet!

Så förvandlar du data till agerbara insikter som engagerar hela din organisation i digital kommunikation