Liselott Lading

liselott lading
Liselott Lading arbetar på Axis Communication som Manager Web & Business Integrations. Hon har också styrelseuppdrag för Guldfågeln och iaib AB (fintech startup i Malmö). Hon har länge jobbat i skärningspunkten mellan det digitala, affärer och ledarskap. Hon drivs av att hjälpa organisationer att definiera VAD de skall göra och HUR de skall organisera sig med hänseende till de beteendeförändringar som drivs av ny teknik. Hennes utgångspunkt är att digital transformation i själva verket handlar om ett affärsdrivet förändringsarbete.
 

Föreläsning:

  • 09:00-09:30  Globala makrotrender och spaningar
I den här föreläsningen går vi från globala makrotrender till de affärsutmaningar och kommunikativa möjligheter som de ger. Liselott har spaningar på vad förändringarna kan betyda för affärer, kommunikation, hur man skall agera och vilka frågor man borde ställa sig.