Karin Zingmark

karin-zingmark

Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap, senast som marknadschef på Microsoft. Idag är hon en efterfrågad föreläsare och strategisk rådgivare på temat. Med en stor portion nyfikenhet och ett brinnande intresse för internet säkerställer Karin att utnyttja de nya möjligheter som uppstår i en uppkopplad och digitaliserad värld.

Föreläsning: Så maxar du snacket i en uppkopplad värld
Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning som paketerade och förde ut företagets budskap är sedan länge förbi. I dagens medielandskap måste företag bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera världen utanför, ta till sig av kundinsikter och driva förändring i en ständigt pågående dialog med både medarbetare, kunder och omvärld. Karin Zingmark delar med sig av konkreta tips och råd för hur man bygger en kommunikativ organisation  – en förutsättning för framgång i dagens medielandskap.

I boken Maxa Snacket delar Karin av sina erfarenheter av att driva förändring för att bygga kommunikativa organisationer rustade för framtiden.

zingmark consulting