Elin Ekstedt

Elin är Digital Director & Analyst på FEW Agency. FEW Agency är en av södra Sverige största kommunikationsbyråer med ett erbjudande som sträcker sig från strategi, analys, integrerad marknadskommunikation, filmproduktion, PR, till produktion i alla kanaler. Byråns uttalade mål är att skapa kommunikation som får målgruppen att bry sig. Elin ansvarar bland annat för den digitala analysen av FEWs kunders kommunikation. Syftet är att skapa en djupare förståelse för deras situation, för att därefter kunna ta fram mer relevanta budskap, förbättrad kundlojalitet och ökade kundintäkter.

Ämne: Digital Analys – så mäter du dina digitala insatser

Att analysera din webbplats och din digitala kommunikation är inte alltid det lättaste om du inte vet hur eller var du ska mäta – eller i vilken ordning. Mängden data är idag så stor att webbplatsägare som vill ta reda på effekten av sin kommunikation har svårt att veta vilken data de ska titta på – eller så har de helt enkelt varken energin eller tiden att sätta sig in i det.

Oavsett bransch är det därför av största vikt att du redan från start tänker igenom var du vill marknadsföra dig, varför och hur. Därefter bör du fundera på vilka resultat du vill uppnå och hur dessa resultat kan mätas. Och det är här det ofta går snett. Handen på hjärtat; vet du verkligen hur dina senaste tre kampanjer gick under året?