Digitala Entreprenörspriset – 2016

DIGITALA ENTREPRENÖRSPRISET ÄR EN TÄVLING FÖR ATT STÖDJA OCH LYFTA FRAM TALANGER SOM INVESTERAR SIN PASSION I DEN SNABBVÄXANDE DIGITALA UTVECKLINGEN

Utmärkelserna går till en person eller ett företag som visat en tydlig innovativ användning av digitala medier. Juryn kommer att söka efter insatser som varit normbrytande och gränsöverskridande i sin inställning och användning av digitala medier. Digitala Entreprenörspriset är framtaget och arrangeras av Internet i fokus för att uppmärksamma och lyfta fram Skånska entreprenörers spetskompetens och framgång inom det digitala medielandskapet.

Digitala Entreprenörspriset arrangeras varje år i samband med Internet i fokus. I år kommer priserna att tilldelas den 20 oktober på Quality View Hotel i Malmö. Juryn består av både industriledare och personer med branschexpertis och bedömingen sker i samråd efter noggrann utvärdering. Varmt välkommen med ditt bidrag!

Årets Digitala Marknadsförare

Årets digitala marknadsförare är ett pris sponsrat av Marknadsföreningen i Malmö för att inspirera och lyfta fram Skånska förmågor. Priset delas ut till den person /företag som under året lyckats bäst med sin digitala marknadsföringskampanj.

Läs mer...

Det digitala är numera en av de viktigaste plattformerna för alla affärer. Marknadsföreningen i Malmö vill uppmärksamma den person eller team som under året gjort avtryck inom skånsk digital marknadsföring. Juryn kommer bland annat att titta på följande: Kundnytta, Kreativitet, Mätbarhet, Visuellt och tilltalande innehåll, Resultat.

Årets blogg

Årets blogg är ett pris sponsrat av Internet i fokus för att lyfta fram en person eller företag som under året lyckats genom sin blogg, nå en bredare publik, skapat engagemang och således ökat sin försäljning.

Läs mer...

Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.

Årets Nytänkare

Årets Nytänkare är ett pris sponsrad av Malmö Yrkeshögskola för att inspirera och lyfta fram skånska förmågor och ska tilldelas den person eller team som under året arbetat för att tillvarata nya affärsmöjligheter som följer med den snabba tekniska utvecklingen.

Läs mer...

Digitaliseringen slår igenom med kraft i alla yrken och alla branscher. Vad händer när alla är uppkopplade dygnet runt och tar fram sin mobil 200 gånger om dagen? Vilka nya affärer blir möjliga när mobilens skärm är det sista vi ser på kvällen och det första vi ser på morgonen? Och när vi alltid har vår mobil inom en meters räckhåll dygnet om?

09:00-09:30 

Globala makrotrender och spaningar

Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet. Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.Kriterierna för utmärkelserna kommer att bedömas enligt följande: Design /stil, innehåll och användbarhet.

Nominera ditt bidrag här!

DU KAN LÄMNA IN DITT BIDRAG FRAM TILL KL 18:00 – DEN 13 OKTOBER 2016!

Föreläsare

Ämne

Aktivitet

Vi testar oss fram

Jag heter (valfritt)

Min E-post (valfritt)

Fri text

Marknadsföreningen i Malmö
Malmö yrkeshögskola